เฟซชิลด์ที่ใช้วิธีการพับกระดาษแบบศิลปะโอริงามิของญี่ปุ่น Face Shield inspired by Origami

สถานะสินค้า,มีสินค้า
SKU
IPMDOR0000000140
฿40.00
ไม่มี

เฟซชิลด์ที่ใช้วิธีการพับกระดาษแบบศิลปะโอริงามิของญี่ปุ่น คิดค้นและออกแบบโดยภาควิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ใช้สำหรับป้องกันละอองฝอยกระทบใบหน้า