บัญชีผู้ใช้งานของคุณ
ย้อนกลับ
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ภาษา
ย้อนกลับ
en
EN
th
TH
ถุงมือ
ย้อนกลับ
เมนู
บัญชีผู้ใช้งานของคุณ
ภาษา
th
TH
หมวดหมู่สินค้า
ถุงมือ
ผลิตภัณฑ์ทำแผล
การฉีดยา
ชุดป้องกัน
น้ำเกลือ
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
ซองปลอดเชื้อ
การเย็บแผล
นมผง
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ทันตกรรม
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ติดตามเราบน
นโยบายความเป็นส่วนตัว

AllGenHealth recognizes the significance of our users' personal data and its collection, usage, sharing, and protection. We are fully committed to handling your personal data in compliance with the applicable laws. This commitment applies to your use of any features or functions offered on our Platform or Services, your interactions with us through external services, applications, or our customer service agents, and your access to our Services or Platform via computers, mobile devices, or any other internet-connected devices.

Carefully review this Privacy Policy. By clicking or checking "Sign Up," "I Agree to AllGenHealth's Privacy Policy," "I Agree and Consent to the Collection, Usage, Disclosure, Storage, Transfer, and/or Processing of My Personal Data for the Stated Purpose, and Under the Terms of AllGenHealth's Privacy Policy," or similar statements available on the AllGenHealth registration page or during the provision of our Services or Platform access, you acknowledge that you have read and comprehended the terms of this Privacy Policy. Furthermore, you agree and provide consent to the collection, usage, disclosure, storage, transfer, and/or processing of your personal data as described and under the terms stated herein.

1/. Introduction to this Privacy Policy

1.1. AllGenHealth and its affiliates (Collectively or individually referred to as "AllGenHealth," "we," or "us") place great importance on your privacy. Depending on your location, the AllGenHealth entity responsible for your personal data will be Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd. Depending on your utilization of our Services, there may also be additional AllGenHealth entities with which you may establish contractual agreements that could also exercise control over your personal data.

1.2. It is advised to read this Privacy Policy specifically to Thailand jurisdiction as outlined in Section 12 below.

1.3. As you engage with AllGenHealth's websites (both web and mobile versions), as well as products, information, functions, and other services operated by AllGenHealth, we will collect, use, disclose, store, and/or process data, including your personal data. In this Privacy Policy, the term "Platform" encompasses all relevant websites (both web and mobile versions), and "Services" refer to all products, information, functions, and services provided by AllGenHealth periodically on the Platform(s).

1.4. This Privacy Policy has been established to inform you about how we collect, use, disclose, store, and/or process the data we gather and receive while providing the Services or granting access to the Platform, irrespective of whether you are registered as a buyer or a seller on our Platform. We will only collect, use, disclose, store, and/or process your personal data in accordance with this Privacy Policy.

1.5. It is crucial that you carefully read this Privacy Policy in conjunction with any other applicable notices we may provide for special applications where personal data about you is being collected, used, disclosed, and/or processed. This will ensure that you have a comprehensive understanding of how and why we utilize your personal data.

1.6. We reserve the right to update this Privacy Policy periodically. Any modifications we make to this Privacy Policy in the future will be reflected on this page, and significant changes will be brought to your attention. Where permitted by local laws, your continued use of the Services or access to the Platform, including placing Orders (as defined in the Terms of Use) on the Platform, or explicit consent given thereafter, subsequent to the modifications, updates, or amendments to this Privacy Policy (whether or not you have reviewed such document), shall signify your acknowledgment and acceptance of the changes we have made to this Privacy Policy. You agree that it is your responsibility to regularly review and check the Privacy Policy to stay informed about any updates or changes made to this Privacy Policy.

1.7. This Privacy Policy is applicable in conjunction with other notices, contractual clauses, and consent clauses that pertain to the collection, storage, usage, disclosure, and/or processing of your personal data by us. It is not intended to supersede them unless expressly stated otherwise.

1.8. All of these terms are applicable to all users of AllGenHealth, regardless of whether they have created buyer and/or seller accounts, unless specifically stated to apply solely to buyers or sellers.

2/. The Personal Data We Collect From You

2.1. We collect the personal data described below in accordance with the relevant local laws and, if necessary, with your consent.

2.2. Personal data refers to any information about an individual, whether recorded in a tangible form or not, whether accurate or not, that enables the identification of that individual (either directly or indirectly), or in combination with other data to which we have access or are likely to have access.

2.3. Depending on your usage of our Platform and/or interaction with our Services (such as during registration for our Services and/or logging into our Platform), you may be requested to provide certain information. While you have the option to withhold certain information, it may restrict your access to various Services provided by us. The personal data that you may choose to provide includes: (a) Identity and Profile Data, which may encompass your name, date of birth, gender, username and password, email address, telephone number, your interests, and any personal data contained in photographs, videos, or audio recordings that you upload to our Platform.

If you are a seller, we may also collect your company name, address, date of incorporation, and other business-related information (such as company registration number, business license, tax information, shareholder and director information).

(b) Account and Transaction Data, which may include your credit card details, bank account details, bank statements, delivery/billing address, payment details, and details of products and services you have provided or purchased through the Platform.

(c ) Usage Data, such as information about how and when you use the Platform, products, and Services, or view any content on the Platform, as well as statistics regarding the websites you visited prior to accessing the Platform and other similar statistics.

(d) Marketing and Communications Data, which may include your interests, survey responses, preferences regarding receiving marketing materials from us, your communication preferences, preferences for specific products or services, as well as your feedback, chat, email, or call history on the Platform or with third-party service providers.

(e) Location data, such as when you check for local deals or track the delivery/pick-up status of orders.

2.4. We collect and process certain types of information automatically when you use your devices to access our Platform and interact with our Services, in accordance with the purposes stated herein.

How we receive your personal data

2.5. During your use of the Platform and our provision of the Services, we may receive personal data from you in the following circumstances: (a) When you browse our websites (both mobile and web versions). (b) When you create an account with us, whether as a buyer, seller, or in any other capacity. (c ) When, as a seller, you list products and/or services for sale on the Platform or the platforms of our affiliates, and engage in transactions with buyers for the sale and purchase of those products and/or services. (d) When you apply for, subscribe to, or utilize any of the Services on our Platform or the platforms of our affiliates. (e) When you make a transaction involving products available on the Platform. (f) When you activate or use any payment-related functions available on the Platform or provided by our third-party service providers. (g) When you utilize any of the features, or functions offered on the Platform or Services. (h) When you create user-generated content that is uploaded on the Platform. (i) When you use the chat function on the Platform. (j) When you subscribe to our publications or marketing materials. (k) When you participate in a competition, promotion, or survey. (l) When you engage in any activity or campaign on the Platform. (m) When you log in to your account on the Platform or interact with us through an external service or application, such as Facebook or Google. (n) When another user of the Platform posts comments on the content you have uploaded on the Platform, or when you post comments on the content uploaded by other users. (o) When a third-party files a complaint against you or the content you have posted on the Platform. (p) When you interact with us offline, including interactions with our outsourced customer service agents.

2.6. We may collect personal data from you, third parties (including but not limited to agents, vendors, contractors, partners, and other service providers who collect your personal information on our behalf or perform functions on our behalf), our affiliates, or through automatic means when you use the Platform or Services, as outlined in this section. Please also refer to Sections 2.12 to 2.16 regarding the collection of computer data.

2.7. During your use of the Platform and our provision of the Services, you acknowledge and provide your consent (to us, the third party, or our affiliates) for the transfer of your personal data from third parties and/or our affiliates to AllGenHealth, for the purposes stated in this Privacy Policy or any other applicable terms.

2.8. You agree to provide accurate and non-misleading personal data and to keep it updated, informing us of any changes to the personal data you have provided. We reserve the right to request documentation and perform necessary checks to verify the personal data you have provided, as part of our user verification processes or as required by law.

2.9. We will only collect certain categories of personal data if you voluntarily provide them to us or as otherwise permitted under this Privacy Policy. If you choose not to provide your personal data or withdraw your consent to our use of your personal data, we may not be able to provide you with certain features or functionalities of the Services or access to the Platform.

2.10. In certain situations, you may provide personal data of other individuals to us (such as your family members, friends, or individuals in your contact list), or when adding them as recipients or beneficiaries of our Services. You represent and warrant that you have obtained the necessary consent, licenses, and permissions from such individuals to share and transfer their personal data to us, and for us to collect, store, use, disclose, or otherwise process that data in accordance with this Privacy Policy.

Collection of Computer Data

2.11. We or our authorized service providers may employ cookies, web beacons, and similar technologies in connection with your use of the Services or access to the Platform.

2.12. When you visit the Platform through your computer, mobile device, or any other internet-connected device, our company servers will automatically record data that your browser transmits whenever you visit a website. This includes the technical data and usage data mentioned in Section 2.2 above.

2.13. This data is collected for analysis and evaluation, aiming to improve our website, services, and products. It helps us personalize content to match your interests more efficiently. Additionally, the data is collected to enhance the convenience and usefulness of the Services and Platform and provide you with more relevant advertising related to market products, services, and features.

2.14. Cookies are small text files (consisting of letters and numbers) that are stored in your browser's memory or on your device when you visit a website or view a message. They enable us to recognize a particular device or browser. Web beacons are small graphic images that may be present on our Services and Platform. They enable us to count users who have viewed those pages, allowing us to better understand your preferences and interests.

2.15. You may have the ability to manage and delete cookies through your browser or device settings. However, please note that certain cookies are necessary for core functionality (such as adding items to your shopping basket). Therefore, modifying or deleting cookies may affect the available functionality on the Platform or through our Services.

3/. Use and Disclosure of Your Personal Data

Purpose of Use

3.1. We utilize and disclose personal data for the purposes outlined below, in compliance with the relevant local laws and, if necessary, with your consent.

3.2. Depending on your relationship with us (e.g., buyer, seller, visitor to our websites, or user of our mobile applications), the personal data collected from you or through third parties may be used for the following purposes: (a) Facilitating your use of the Services or access to the Platform. (b) Administering your online account, if you have created one with us. (c ) Conducting analytics, research, and business development:

 • Understanding user experience with the Services and Platform.
 • Improving the layout or content of Platform pages and customizing them for users.
 • Identifying visitors on the Platform.
 • Conducting surveys and research on users' demographics and behavior to enhance our technology (e.g., voice recognition technology) through machine learning or other methods.
 • Deriving additional attributes related to you based on personal data provided by you (whether to us or third parties) to offer more targeted and relevant information.
 • Analyzing data, conducting tests and research, monitoring usage and activity trends.
 • Further developing our products and services. (d) Legal and operational purposes:
 • Verifying your identity for fraud detection purposes.
 • Comparing and verifying information with third parties to ensure accuracy.
 • Processing complaints, feedback, enforcement actions, and content takedown requests related to the content you have uploaded on the Platform.
 • Generating statistics and research for internal and statutory reporting and record-keeping requirements.
 • Storing, hosting, and backing up your personal data for operational, legal, or business purposes.
 • Sharing personal data in connection with any proposed purchase, merger, or acquisition of any part of our business, provided that we adhere to applicable data protection laws when disclosing your personal data.
 • Preventing or investigating any actual or suspected violations of our Terms of Use, Privacy Policy, or any other policies, as well as instances of fraud, unlawful activity, omission, or misconduct, whether related to your use of our Services or any other matter arising from your relationship with us.
 • Conducting due diligence checks.
 • Complying with legal and regulatory requirements, including the display of your name, contact details, and company details when necessary, as mandated by applicable laws, and responding to law enforcement requests or requests from governmental or regulatory authorities with jurisdiction over AllGenHealth, in connection with legal proceedings or as deemed necessary by us.
 • Safeguarding the life, health, or personal safety of AllGenHealth's employees, users, and/or the public.
 • Any other purpose for which we have obtained your consent, in compliance with our obligations under applicable laws, including providing notification at the time of obtaining your consent.

3.3. If you are a buyer and/or have signed in or registered with us, the personal data collected from you or through third parties may be used for additional purposes, as outlined below:

(i) Processing your product orders (whether sold by us or a third-party seller):

 • Processing orders submitted through the Platform.
 • Delivering the purchased products to you. We may share your personal information with a third party, such as our logistics partner, or the relevant regulatory authority (e.g., customs), to facilitate product delivery.
 • Providing updates on the delivery status of the products.
 • Offering customer support for your orders, including returns of products purchased through the Platform.
 • Verifying and conducting payment transactions (including credit card payments, bank transfers, offline payments, remittances) related to your payments, promotions you participate in, and Services you use. To verify and process such payment transactions, payment information (which may include personal data) will be shared with third parties, such as our payment service providers.

(ii) Providing Services:

 • Displaying your name, username, or profile on the Platform, including any reviews you may post.
 • Responding to your queries, feedback, claims, or disputes, either directly or through our third-party service providers.
 • Assessing loan facilities applications and performing credit risk assessments for financial services and products, such as credit or loan facilities, insurance, or credit cards, where applicable.
 • Facilitating the integration of third-party loyalty membership programs (including those supported by sellers or brands) with our Platform.

(iii) Marketing and advertising:

 • Providing you with information that we believe may be useful to you or that you have requested from us.
 • Sending you marketing or promotional information about our products and services, as well as those of third-party sellers on our Platform, periodically.
 • Assisting us in conducting marketing and advertising activities.
 • Utilizing the information you provide to us, such as user-generated content (including video content) that you choose to upload or broadcast on our Platform, which will be accessible on the Internet and may be shared by the public (the latter of which is beyond our control), as part of our advertising and marketing campaigns to promote the Platform.

(iv) Other:

 • Gaining a better understanding of our buyers.
 • Conducting automated decision-making processes in accordance with any of the aforementioned purposes, which will be conducted in compliance with our obligations under applicable laws, including providing notification and obtaining your consent for such processes.

4/. Withdrawal of Consent to Continued Use, Disclosure, Storage, and/or Processing of Personal Data

4.1. You have the right to withdraw your consent to the continued use, disclosure, storage, and/or processing of your personal data by contacting us using the contact details provided below, subject to any conditions and limitations imposed by applicable laws or regulations.

4.2. Please note that if you withdraw your consent to our use, disclosure, storage, or processing of your personal data for the purposes and manner stated above, or if you exercise other rights available to you under applicable local laws, we may no longer be able to provide the Services to you or fulfill any contractual obligations we have with you. In such cases, we shall not be held liable for any non-provision of Services or non-performance of our contractual obligations. Our legal rights and remedies are expressly reserved in such an event.

Marketing Information

4.3. You may unsubscribe from receiving marketing information at any time through the settings in our website or by using the unsubscribe function within the electronic marketing material.

 1. Updating Your Personal Data

5.1. It is important that the personal data you provide to us is accurate and complete to ensure your continued use of the Platform and for us to provide the Services. You are responsible for notifying us of any changes to your personal data or if you believe that the personal data we have about you is inaccurate, incomplete, misleading, or outdated.

5.2. You can update your personal data at any time by accessing your account on the Platform.

5.3. If necessary for the stated purposes, we may share the updates to your personal data with third parties and our affiliates with whom we have shared your personal data.

6/. Accessing and Correcting Your Personal Data

6.1. You have the right to request information about the personal data we have collected from you or inquire about how your personal data has been used, disclosed, stored, or processed by us. You may do so by accessing the personal account information settings on our Platform or contacting us using the contact details provided in Section 11 below. You may also request the correction of any errors or omissions in your personal data using the same methods. In order to facilitate the processing of your request, we may need to obtain further information related to your request. Where permitted by law, we may refuse correction requests that are deemed vexatious or unreasonable.

6.2. In accordance with applicable data protection laws, we reserve the right to charge a reasonable administrative fee for retrieving your personal data records. If such a fee applies, we will inform you of the fee before processing your request.

7/. Security of Your Personal Data

7.1. We have implemented appropriate administrative, physical, and technical measures to protect your personal data from unauthorized access, collection, use, disclosure, processing, copying, modification, disposal, loss, misuse, or similar risks during your use of our Platform and/or Services. These measures include: (a) Restricting access to personal data to individuals who require such access. (b) Maintaining technology products to prevent unauthorized computer access. (c ) Utilizing 128-bit SSL (secure sockets layer) encryption technology when processing your financial details. (d) Implementing other security measures as required by applicable law.

7.2. It is important to note that while we take steps to safeguard your personal data, no method of transmission over the Internet or electronic storage is completely secure. While we strive to protect the security of your information and continually review and enhance our information security measures, we cannot guarantee absolute security. It is also important for you to exercise caution when sharing your personal data and authentication/security details (such as passwords, credit card details, and transaction details) outside of our Platform/Services.

8/. Retention of Personal Data 

8.1. We will retain your personal data only for the period required or permitted by law, or as necessary for the purposes for which it was collected.

8.2. Once it is reasonable to assume that retaining your personal data no longer serves the purposes for which it was collected and is no longer necessary for any legal or business purpose, we will securely dispose of the data or anonymize it in a way that it can no longer be associated with you.

9/. Minors

9.1. AllGenHealth does not sell products to minors, as determined by applicable law, and we do not intend to provide Services or allow the use of the Platform by minors. We do not knowingly collect any personal data from minors.

9.2. By using our Platform, you confirm and warrant that you are above the age of minority and capable of understanding and accepting the terms of this Privacy Policy. If you are a minor, you may use our Platform only with the involvement of a parent or legal guardian.

9.3. As a parent or legal guardian, please ensure that minors under your care do not submit personal data to AllGenHealth. If personal data of a minor is disclosed to AllGenHealth, you consent to the processing of the minor's personal data and accept and agree to be bound by this Privacy Policy, taking responsibility for their actions.

9.4. We are not responsible for any unauthorized use of the Platform's Services by yourself, users acting on your behalf, or unauthorized users. It is your responsibility to make informed decisions regarding the use of the Platform's Services and take necessary steps to prevent misuse.

10/. Third Party Sites 

10.1. The Platform may include links to other websites operated by third parties, such as our business affiliates, merchants, or payment gateways. We do not have control over the privacy practices of these other parties' websites. It is recommended that you review the applicable privacy policies of those websites to understand how they handle the information they collect from you.

10.2. Please be aware that even if a third party is affiliated with us, each third-party website operates independently of us and may have its own privacy and data collection practices. Therefore, we do not assume any responsibility or liability for the content, security arrangements (or lack thereof), and activities of these linked sites. These linked sites are provided for your convenience, and you access them at your own risk. However, we strive to maintain the integrity of our Platform and the links included within it. We appreciate any feedback regarding these linked sites, including if a specific link is not functioning properly.

11/. Questions, Feedback, Concerns, Suggestions or Complaints 

11.1. If you have additional concerns regarding our data protection or privacy practices, or if you wish to exercise any rights afforded to you under applicable law, please don't hesitate to reach out to us. You can contact us through our contact page on the website.

12/. Country-specific Riders 

Thailand 

12.1. You have the right to obtain your personal data held by us in a readable or commonly used format that can be processed or disclosed by automated means or tools.

12.2. Additionally, you have the right to: (a) request that we send or transfer the personal data in such formats to other organizations if it can be done automatically; and (b) directly receive the personal data in such formats that is sent or transferred to other organizations, unless it is technically impossible to do so.

12.3. You have the right to restrict the processing of your personal data in the following circumstances: (a) while we are assessing your request for rectification; (b) when the personal data is eligible for erasure, but you request restriction instead; (c ) when the personal data is no longer necessary, but you request its retention for the establishment, exercise, or defense of legal claims; or (d) while we are verifying or assessing your objection request.

12.4. You have the right to object to the processing of your personal data in the following circumstances: (a) when the processing is based on our legitimate interest or the legitimate interest of others, unless exceptions apply; (b) when the processing is for direct marketing purposes; or (c ) when the processing is for scientific, historical, or statistical research, unless exceptions apply.

12.5. You are entitled to request the erasure, destruction, or anonymization of your personal data in the following circumstances: (a) when the personal data is no longer necessary for the purposes it was collected; (b) when you withdraw your consent, and there are no other legal grounds for the processing; (c ) when you exercise your right to object, and we are obliged to comply with your request; or (d) when your personal data has been processed unlawfully.

12.6. If you believe that our processing of your personal data is unlawful or not in compliance with applicable data protection laws, you have the right to lodge a complaint with the relevant authority.

ติดตามรับข่าวสาร
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับการมาถึงล่าสุดของเราและรับสิทธิ์ในการจับจ่ายก่อนใคร
ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
line