Cart

ภาษา

สกุลเงิน

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

การจัดส่ง


บริการจัดส่งแบบพื้นฐาน พื้นที่ จัดส่ง ยอดสั่งซื้อ อัตราค่าบริการ
บริการจัดส่งถึงบ้าน พื้นที่กรุงเทพฯ- ต่างจังหวัด 0 - 1,499 บาท 50 บาท
บริการจัดส่งถึงบ้าน พื้นที่กรุงเทพฯ- ต่างจังหวัด 1,500 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง

หมายเหตุ:

เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งแบบพื้นฐาน (STANDARD DELIVERY) มีค่าใช้จ่าย 50 บาท ต่อการสั่งซื้อ
การจัดส่งฟรีเมื่อซื้อ ยอดซื้อขั้นต่ำ 1,500 บาท (พื้นที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัด) สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่ www.allgenhealth.com


ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2 – 5 วัน ทำการ
สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 3 – 7 วัน ทำการ


ระยะเวลาการจัดส่ง จะนับเฉพาะวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) กรณีที่ทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการในวันรุ่งขึ้น
สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเป็นพิเศษตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ
พื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) พื้นที่เกาะ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง จะมีระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากที่ระบุไว้ประมาณ 2-5 วัน


ระยะเวลาโปรโมชั่น ซื้อยอดขั้นต่ำ 1,500 บาท ส่งฟรี ตั้งแต่วันที่ .............เท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด