นโยบายการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืน/ เปลี่ยนสินค้าที่ซื้อภายใน 7 วันที่ได้รับสินค้า โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืน/ เปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืน/ เปลี่ยนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
  • 2.1 ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • 2.2 สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ขอให้การแนะนำแก่คุณว่าให้คุณทำการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ก่อนรับสินค้า บรรจุภัณฑ์ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีรอยบุบ หรือ รอยกระแทก
  • 2.3 ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
 • ขั้นตอนการยื่นคำขอคืน/ เปลี่ยนสินค้า
  • 3.1 แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาเตรียมรายละเอียด ดังต่อไปนี้
   • (1). เลขที่อ้างอิง ได้แก่ เลขที่สั่งสินค้า หรือใบกำกับ
   • (2). เหตุผลในการเปลื่ยน หรือคืนสินค้าพร้อมหลักฐาน รูปถ่าย
   • ติดต่อส่งปัญหาที่พบมาทาง Live chat หรือ ช่อง contact us หรือ email: Allgenhealth@ipl.co.th
  • 3.2 รอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืน/ เปลี่ยนสินค้าต่อไป
  • 3.3 หากเป็นกรณีนำสินค้าส่งคืน/ เปลี่ยนทางบริษัทฯ ให้นำส่ง Kerry Express Thailand ระบุ ส่งคืน บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
 • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้
 • การคืนเงินหากผู้ซื้อทำตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ ได้รับยืนยันจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งการยืนยันการคืนเงินภายใน 15 วัน นับแต่ที่ท่านยื่นคำร้อง โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อที่ใช้ซื้อสินค้า ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการยืนยันคืนเงินจากทางบริษัทฯ
 • Delivery
 • เสียงตอบรับ
  จากผู้ซื้อสินค้า
 • ใช้งานง่าย
 • บริการพิเศษ
  เพื่อคุณ
 • บริการคอลเซ็นเตอร์
 • Sale Products
เราไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการเลือก
 • สินค้าขายดี
เราไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการเลือก